06.05.2020 - 30.06.2020

Kliknij Nick - zobaczysz rozegrane turnieje.
Do punktacji zaliczy się 15 turniejów cyklu z najlepszymi wynikami gracza
Do turnieju finałowego zakwalifikuje się 1/3 z najlepszymi wynikami
Za 1 miejsce w turnieju finałowym punkty wg frekwencji w skali proporcjonalnej
Łączny wynik z turnieju finałowego i turniejów eliminacyjnych wyłoni zwycięzcę cyklu

M-ce

Nick

Turnieje

Punkty

do   
popr.
Średnia
%   
Średnia
IMP