foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


PODIUM PAŹDZIERNIK 2020

   ulam    
malimakow  1 martel25
2   3

Aktualizacja po każdym turnieju

Dzisiaj jest: 21 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Urszuli, Celiny, Hilarego
061476
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Poprz. Tydzien
Ten Miesiąc
Poprz. Miesiąc
Razem
68
191
639
14290
4387
6579
61476
Your IP: 34.200.226.179
Server Time: 2020-10-21 07:15:19

1. Turnieje dla zawodników polskich, polskojęzycznych i zagranicznych, posiadających w swoim profilu na BBO pełny opis. Wpis Imienia i Nazwiska oraz stopień zaawansowania odpowiadający kwalifikacjom, opis systemu. Zawodnicy posiadający PID do Cezara, niezależnie czy mają opłaconą składkę czy nie, podają numer w swoim profilu.

2. Na 1 min przed rozpoczęciem turnieju zamyka się zapisy a wszyscy niezalogowani zawodnicy zostaną wyrejestrowani. Podczas turnieju kontakt z sędzią wyłącznie poprzez przycisk SĘDZIA. W linijce tekstowej należy wpisać powód wezwania, niedokończone rozdanie jednym słowem "AVE" a brak gry literką zajmowanego miejsca zawodnika, który nie gra.

3. Zmiennicy polscy i polskojęzyczni a o ile będzie brakowało zmienników, będzie wpisywany wynik rozjemczy ze średnią wyrównawczą. Brak aktywnej gry ponad 1 min lub nieobecność, może spowodować wymianę zawodnika o ile są zapisani zmiennicy w pokoju zmian. Zawodnik wymieniony nie powraca do gry.

6. W trakcie trwania turnieju obowiązują zawodników zasady i wytyczne portalu BBO.  Należy grać w określonym tempie, bez zbędnych przestojów w grze. Osoby wprowadzające złą atmosferę w trakcie turnieju, zachowujący się nietaktownie w stosunku do innych grających, publikujący na czacie turnieju opinie o innych graczach i komentujący grę innych, opuszczające turniej bez  zezwolenia sędziego prowadzącego, będą usuwane z turnieju i wykreśleni z listy startowej. Wyjaśnienie powodu "zniknięcia" pozwoli w wyjątkowych okolicznościach na ponowne przywrócenie na listę startową.

7. Wszystkie turnieje można grać dowolnym systemem.. W turniejach Indywidualnych jak i w turniejach Par obowiązuje ALERTOWANIE wg podanych zasad w opisie ZASADY ALERTOWANIA na tej stronie. Za brak ALERTÓW odpowiada wspólnie para. Brak alertów skutkuje zmianą wyniku a w drastycznych przypadkach wyproszeniem pary z turnieju.

8. O ile widać, że brak czasu wynika z przyczyny niezależnej od zawodnika, należy zgłaszać taką sytuację sędziemu. W przypadku, gdy rozdanie rundy nie zostanie dokończone w wyznaczonym czasie, zostanie automatycznie uśrednione 50/50 bez możliwości weryfikacji wyniku o ile nikt z grających nie zgłosi brak czasu na co najmniej 2 min przed zakończeniem rundy.

9. Sędzia może poprawić rozdanie niedokończone o ile lewy końcowe są ewidentne lub wcześniej został zgłoszony czas.  O poprawieniu wyniku decyduję wyłącznie sędzia. Przyjmuje się zasadę, że rozdania niedokończone będą uśredniane z wyrównaniem A+ luib A- o ile został zgłoszony czas, co najmniej na 2 min przed zakończeniem rundy.

10. Sędzia poprawi wynik, jeżeli ktoś błędnie wykonał CLAIM. Nie można zrzekać się lew faktycznie wziętych. Licytacyjne i rozgrywkowe „miskliki” mogą być poprawiane funkcją COFNIJ. Brak zgody na cofnięcie można zgłaszać sędziemu. O ile sędzia poleci wykonać cofnięcie, zawodnicy maja wykonać polecenie cofnięcia pod rygorem wyproszenia zawodnika z turnieju w przypadku odmowy.

11. Zakazane jest stosowanie odzywek "psychologicznych" ( bluff ) pod rygorem usunięcia z turnieju. Odzywki na 3 i 4 ręce mogą być słabsze o 1-2 PC lecz nie odbiegające od systemu.

12. Jeżeli Twój Partner jest nieobecny, sędzia turnieju dokona wymiany bez konieczności informowania o braku zawodnika. Nie zgłasza się PAUZ jakie mogą wystąpić na początku turnieju.

13. Zawodnicy, którzy wbrew zasadzie gry dowolnym systemem będą narzucali partnerowi swój system licytacyjny, zostaną skreśleni z listy startowej. System należy ustalić każdorazowo z nowym partnerem a o ile to nie jest możliwe, grać najprostrzą licytacją naturalną.

14. Obowiązuje kultura wypowiedzi. Rozmowy dozwolone są tylko przed lub po rozdaniu. Wszelkie odezwania w trakcie licytacji mogą spowodować uśrednienie rozdania z wyrównaniem A+ dla opozycji. Drastyczne przejawy arogancji w stosunku do innych zawodników lub sędziego skutkują wykluczeniem z turnieju a w szczególnych przypadkach wykreśleniem z listy startowej.

15. Regulamin turnieju  jest suwerennym i niezależnym od innych turniejów regulaminem.  Zasady obowiązujące w innych turniejach nie mają zastosowania. Decyzje sędziego są ostateczne.

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.