foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


1. Turnieje dla zawodników polskich, polskojęzycznych i zagranicznych, posiadających w swoim profilu na BBO pełny opis. Wpis Imienia i Nazwiska oraz stopień zaawansowania odpowiadający kwalifikacjom, opis systemu. Zawodnicy posiadający PID do Cezara, niezależnie czy mają opłaconą składkę czy nie, podają numer w swoim profilu.

2. Na 1 min przed rozpoczęciem turnieju zamyka się zapisy a wszyscy niezalogowani zawodnicy zostaną wyrejestrowani. Podczas turnieju kontakt z sędzią wyłącznie poprzez przycisk SĘDZIA. W linijce tekstowej należy wpisać powód wezwania, niedokończone rozdanie jednym słowem "AVE" a brak gry literką zajmowanego miejsca zawodnika, który nie gra.

3. Zmiennicy polscy i polskojęzyczni a o ile będzie brakowało zmienników, będzie wpisywany wynik rozjemczy ze średnią wyrównawczą. Brak aktywnej gry ponad 1 min lub nieobecność, może spowodować wymianę zawodnika o ile są zapisani zmiennicy w pokoju zmian. Zawodnik wymieniony nie powraca do gry.

6. W trakcie trwania turnieju obowiązują zawodników zasady i wytyczne portalu BBO.  Należy grać w określonym tempie, bez zbędnych przestojów w grze. Osoby wprowadzające złą atmosferę w trakcie turnieju, zachowujący się nietaktownie w stosunku do innych grających, publikujący na czacie turnieju opinie o innych graczach i komentujący grę innych, opuszczające turniej bez  zezwolenia sędziego prowadzącego, będą usuwane z turnieju i wykreśleni z listy startowej. Wyjaśnienie powodu "zniknięcia" pozwoli w wyjątkowych okolicznościach na ponowne przywrócenie na listę startową.

7. W Turniejach Par można grać dowolnym systemem z obowiązkiem ALERTOWANIA z obu rąk wg przepisów PZBS w grze za zasłonami. Zgłoszony brak alertu rozpatrywany jest wg. obowiązujących przepisów.

8. W turniejach Indywidualnych, o ile nie ma żadnego innego ustalenia, obowiązuje system WJ 2000 z Wilkoszem Asy 102Q na 5 wart. Ustalenie na początku rundy innego systemu, zobowiązuje parę do ALERTOWANIA wszystkich odzywek niezgodnych z systemem WJ 2000 z Wilkoszem.

9. O ile widać, że brak czasu wynika z przyczyny niezależnej od zawodnika, należy zgłaszać taką sytuację sędziemu. W przypadku, gdy rozdanie rundy nie zostanie dokończone w wyznaczonym czasie, zostanie automatycznie uśrednione 50/50 bez możliwości weryfikacji wyniku o ile nikt z grających nie zgłosi brak czasu na co najmniej 2 min przed zakończeniem rundy.

10. Sędzia może poprawić rozdanie niedokończone o ile lewy końcowe są ewidentne lub wcześniej został zgłoszony czas.  O poprawieniu wyniku decyduję wyłącznie sędzia. Przyjmuje się zasadę, że rozdania niedokończone będą uśredniane z wyrównaniem A+ luib A- o ile został zgłoszony czas, co najmniej na 2 min przed zakończeniem rundy.

11. Sędzia poprawi wynik, jeżeli ktoś błędnie wykonał CLAIM. Nie można zrzekać się lew faktycznie wziętych. W przypadku gry FRYWOLNEJ lub celowego oddawania lew, sędzia może zastosować odpowiednie do sytuacji kary regulaminowe od jednego odsunięcia od gry aż do stałego wykluczenia z listy startowej.

12. Funkcja COFNIJ jest nieczynna. W szczególnych przypadkach ewidentnego kiiknięcia można zatrzymać grę i wezwać sędziego do oceny i możliwości cofnięcia zapowiedzi. Zagranej karty cofnąć nie można.

13. Zakazane jest stosowanie odzywek "psychologicznych" ( bluff ) pod rygorem usunięcia z turnieju. Odzywki na 3 i 4 ręce mogą być słabsze o 1-2 PC lecz nie odbiegające od systemu.

14. Jeżeli Twój Partner jest nieobecny, sędzia turnieju dokona wymiany bez konieczności informowania o braku zawodnika. Nie zgłasza się PAUZ jakie mogą wystąpić na początku turnieju.

15. Zawodnicy, którzy wbrew zasadzie gry dowolnym systemem będą narzucali partnerowi swój system licytacyjny, zostaną skreśleni z listy startowej. System należy ustalić każdorazowo z nowym partnerem a o ile to nie jest możliwe, grać najprostrzą licytacją naturalną.

16. Obowiązuje kultura wypowiedzi. Rozmowy dozwolone są tylko przed lub po rozdaniu. Wszelkie odezwania w trakcie licytacji mogą spowodować uśrednienie rozdania z wyrównaniem A+ dla opozycji. Drastyczne przejawy arogancji w stosunku do innych zawodników lub sędziego skutkują wykluczeniem z turnieju a w szczególnych przypadkach wykreśleniem z listy startowej.

17. Regulamin turnieju  jest suwerennym i niezależnym od innych turniejów regulaminem.  Zasady obowiązujące w innych turniejach nie mają zastosowania.

18. Decyzje sędziego są suwerenne i ostateczne. 

Dzisiaj jest: 16 Styczeń 2021    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

  

074406
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Poprz. Tydzien
Ten Miesiąc
Poprz. Miesiąc
Razem
56
163
1021
27670
1947
5732
74406
Your IP: 3.239.236.140
Server Time: 2021-01-16 14:28:48