System WJ 2000 Podstawowy

Otwarcie 1♣

– 12–14 PC w składzie zrównoważonym lub 4–4–1♦–4;

– 15+ na ♣;

 18+ w składzie dowolnym.

Sekwencje

1♣ – 1♦ =0–6 PC w składzie dowolnym, 7–11 PC na ♣/♦ (16)17PC w składzie zrównoważonym bez st.♥♠      

1♣ – 1 BA =   7–10 PC w składzie zrównoważonym bez starszej czwórki.

1♣ – 2♣/2♦ = NAT, GF, możliwe starsze czwórki.

1♣ – 2♥/♠ = NAT, GF, zasadniczo 6+♥/♠, kolor przedniej jakości.

1♣ – 2BA =    11–12 PC w składzie zrównoważonym bez starszej czwórki.

1♣ – 3♣/♦ = 9–11 PC, 6+♣/♦, inwit do 3BA.

1♣ – 3BA = 13–16 PC w składzie zrównoważonym bez starszych czwórek.   

Odwrotka – odpowiedzi: 4–4–5–5.                            

Magister (PRO) w sekwencjach:

1♣/1♦ – 1♥/♠

1BA    – 2 
 

Odpowiedzi:

2♦ = brak trzech kart w kolorze odpowiedzi partnera, minimum rebidu.

2♥/♠ = fit trzykartowy w kolorze odpowiedzi partnera, minimum

–  albo, gdy jest to drugi starszy, fit trzykartowy w kolorze odpowiedzi partnera, maksimum.

2BA = brak trzech kart w kolorze odpowiedzi partnera, maksimum rebidu. 

Otwarcie 1♦:

– 12–17 PC, 5+♦ lub w układzie 4♦441;

– 12 – 14 PC, 4♦–5♣

Sekwencje:

1♦  2♣ = NAT GF, możliwe starsze czwórki.

1♦  2♦ = odwrócone podniesienie: 10+PC, 4+♦, bez starszej czwórki,  forsing do szczebla 3♦.

1♦  2♥/♠ = NAT GF, zasadniczo 6+♥/♠, kolor przedniej jakości.

1♦  3♣ = 9–11 PC, 6+♣ (NAT inwit).

1♦  3♦ = blokujące.

1♦ – 3♥/♠/4♣ splinter.

1♦ – 2♣
 

2♥/♠ = rewers, 15+ PC.

1♦ – 2♣

2/3BA= układ 4–4–4–1 (singiel ♣), 12–14/15–17 PC.

Otwarcia 1♥/♠:

12–17 PC, 5+♥/♠.

Sekwencje:

1♥/♠  1BA = półforsujące.

1♥/♠  2♣ = GF, naturalne albo seminaturalne.

1♥/♠ – 2♦ = NAT (5+♦) GF.

1♥  2♠  = NAT GF, zasadniczo 6+♠, kolor przedniej jakości.

1♥/♠  2BA = inwit do końcówki z fitem kierowym/pikowym.

1♥/♠  3♣/♦ = NAT inwit, 9–11 PC, 6+♣/♦.

1♠ – 3♥ = NAT inwit, 9–11 PC, 6+♥.

2BA forsują jedynie po odpowiedzi two-over-one.

W sekwencji:

1♥ – 1♠

2♥ – 2BA = nieforsujące.

Otwarcie 1BA:

15–17 PC w składzie zrównoważonym,

dopuszczalna słaba starsza piątka lub młodsza szóstka oraz układ 5–4–2–2 z longerami w młodszych.

Sekwencje:

1BA – 2♣ = stayman, obiecuje starszą czwórkę; tylko trzy odpowiedzi:

2♦ brak starszej czwórki.

2♥ – cztery kiery, niewykluczone cztery piki.

2♠ – cztery piki, wykluczone cztery kiery.

1BA – 2♦/♥/♠/3♣ = jednoznaczne transfery (3♣ = kara, słabe albo GF).

1BA – 2BA = inwit bez starszej czwórki.

1BA – 3♦ = NAT inwit na karach.

1BA – 3♥/♠ = konwencja 5431.

1BA – 4♦/♥ = teksas na kiery/piki. 

Otwarcie 2♣:

11–15 PC na 6+♣ albo 5+♣–4♥/♠.

Sekwencje:

2♣ – 2♦= pytanie, zasadniczo 10+PC, co najmniej inwit.

2♣  –   2♦

2♥/♠ = naturalne, czwórki.

2BA= 6+♣, bez starszej czwórki, bez krótkości.

3♣= 6+♣, bez starszej czwórki, boczna krótkość (dalej 3♦ = pytanie o singla).

2♣ – 2BA = puppet na 3♣, słabe z fitem treflowym (blokujące) albo GF w układzie 5+–5+ na pozostałych kolorach.

2♣ – 2BA

3♣ – 3♦ = GF kara i kiery.

3♥ = GF kiery i piki.

3♠= GF piki i kara (jak w wilkoszu).

 Otwarcie 2♦:

dwukolorówka Wilkosza.      

 Otwarcia 2♥/♠:

6–11 PC, 6+♥/♠ (naturalne słabe dwa).

2♥ – 2♠ = pytanie o singletona (2BA = singiel pik).

2♠ – 2BA = pytanie o singletona.

Otwarcie 2BA:

6–11 PC, 5+♣–5+♦.

2BA – 3♥ = pytanie o układ (krótkość).

 2BA – 3♠ = NAT GF.

Otwarcie 3BA:

pełny kolor młodszy bez bocznego dojścia (maksimum dama bokiem).

3BA – 4/5♣ = chęć gry w kolor longera otwierającego.

3BA – 4♦ = pytnie o singletona

3BA – 4♥/♠ = NAT.

Strefa szlemowa:

splinter, cuebidy, blackwood (102) na pięć wartości z damą atu,

blackwood wyłączeniowy (012) na 4 wartości – z królem atu, bez asa w kolorze krótkości,

atutowa, pytanie o króle, po 1BA – 4♣ = gerber.

Licytacja po interwencji:

Po kontrze przeciwnika: przeskok kolorem = kolor + fit.

                                        podwójny przeskok = splinter.

                                        nowy kolor na wysokości jednego forsuje.

                                        nowy kolor na wysokości dwóch nie forsuje.

2/3BA – bilansowe podniesienie koloru otwarcia z fitem i stosownymi wartościami defensywnymi.

Po kontrze na 1BA: rekontra = silna.

inne – jak bez kontry.

Po otwarciu 1BA i naturalnym wejściu przeciwnika na szczeblu dwóch bądź trzech

 –  kontry negatywne (wywoławcze).

Po wejściu przeciwnika kolorem:

nowy kolor na wysokości dwóch nie forsuje.

2BA = forsing z fitem.

kolor przeciwnika = inwit z fitem.

Licytacja w obronie:

Możliwe lekkie wejścia na wysokości jednego, przyzwoite na wysokości dwóch, wejścia z przeskokiem – blokujące.

Po naszym wejściu 1♥/♠(a także po trzecio- i czwarto ręcznym otwarciu)

– 2♣ drury (najsłabsza odpowiedź partnera = powrót na kolor wejścia/otwarcia).

Kontra wywoławcza po otwarciach do 4♥, odpowiedzi naturalne, z bilansu. Sztuczny negat 1♦ tylko po kontrze a otwarcie 1♣.

Wejście 1BA = 15–18 PC, na pozycji reopen – 11–15 PC (na reopen może nie być zatrzymania w kolorze otwarcia!).

 Po otwarciach 1♣/♦:

            1♣/♦ – (2♦) = dwukolorówka na starszych 5+–5+.

 Po otwarciach 1♥/♠:

1♥/♠ – (2♥/♠) = dwukolorówka Michaelsa (5+–5+ na drugim starszym i dowolnym młodszym).

1♥/♠ – (2BA) = dwukolorówka 5+–5+ na młodszych.

 1♦ – (2BA) = dwukolorówka 5+–5 kiery i trefle.

Obrona po otwarciu przeciwnika silnym 1BA (tak samo na drugim i czwartym ręku):

kontra= dwukolorowa: starsza czwórka + młodsza (co najmniej) piątka.

2♣= wywołanie na kolory starsze (możliwy układ 5–4, a nawet 4–4).

2♦ = 6+♥/♠ (tak jak otwarcie multi, może być jednak większa siła).

2♥/♠ = 5♥/♠–4+C/♦.

2BA = młodsze 5+–5+.

Po otwarciu przeciwnika słabym 1BA:

kontra siłowa – od ładnych 13 PC.

pozostałe wejścia – jak po silnym 1BA.

Lebensohl po otwarciu 1BA i wejściu na wysokości dwóch,

po kontrze wywoławczej na naturalne otwarcie słabe dwa w starszy.

Kontry :

wywoławcza, objaśniająca, odpowiedź, negatywna (w tym sputnik – na 1♣ wyklucza ♠),

nadwyżkowa (cards/points-showing, maximal overcall double), Lightnera, wistowa, atakująco-obronna.

Wist:

Wist odmienny.

Zrzutki odwrotne (preferencja ilości).

Na bez atu:

Do A i D – marka-demarka (jakość), do K – odblokowanie lub ilościówka.

Lawintal:

sygnał wistowy, wskazujący partnerowi w jakim kolorze obrońca posiada wysokie wartości,

·         zrzucenie wysokiej blotki sygnalizuje posiadanie wartości w wyższym z pozostałych 2 kolorów (nie kolor wistu i nie atu)

·         zrzucenie niskiej blotki sygnalizuje posiadanie wartości w niższym z pozostałych 2 kolorów

zrzutka krakowska:
 

to ustalenie wistowe obrońców, według którego przy pierwszej zrzutce nie do koloru w obronie kontraktu bezatutowego, zrzucamy kartę z koloru bezwartościowego, a jej wysokość sugeruje wartości w jednym z pozostałych dwóch kolorów: wysoka karta - w starszym, niska - w młodszym z pozostałych. Na przykład, jeżeli na kiera dorzucimy wysokie karo sugeruje to wartości pikowe, małe karo pokazywałoby wartości w treflach.

Nie gramy potwierdzeniem wistu!