Zasady postępowania podczas gry przy stole

W turniejach dozwolona jest gra dowolnym systemem bez SSO

W turniejach indywidualnych ustala się z nowym partnerem system. Nie alertuje się odzywek.

Brak ustalenia oznacza że partnerzy grają WJ PBC z Wilkoszem, Asy 102Q

Kontakt z sędzią turnieju WYŁĄCZNIE przyciskiem SĘDZIA w następujących sprawach:

   1. Brak gry zgłaszać już po 30 sec. (wpis w przywołaniu litery miejsca niegrającego N,S,E lub W)

   2. Rozdania niedograne wpis AVE bez wyniku i komentowania zaraz w kolejnej rundzie.

   3. Inne, ważne sprawy np. prośba o wymianę z ważnych przyczyn lub uznanie COFNIJ..

Nie wysyła się wezwania PAUZA na początku turnieju do nieobsadzonego miejsca.

Funkcja COFNIJ jest czynna. W przypadku odmowy można wezwać sędziego do oceny cofnięcia.

Przy stolach obowiązuje zakaz komentowania gry, umiejętności gracza, zwracania uwag.

Kto zapisuje się do turnieju, ten ma przestrzegać wszystkich zasad tego turnieju.

W przypadku stwierdzenie braku przestrzegania zasad, zawodnik zostanie wypisany z klubu