Klub Chojne - Aktualności - Informacje - Wyniki

Do Klubu Chojne mogą należeć gracze polscy i zagraniczni, mówiacy po polsku, posiadający w swoim profilu na BBO wpis Imienia i Nazwiska, narodowiść, stopień zaawansowania zgodny z kwalifikacjami, krótki opis systemu. Gracze wykazani w MS CEZAR wpis nr. PID niezależnie od opłaconej lub nie, składki w PZBS.

Organizowane są tylko Turnieje Par o godz: 8.30 - 12.00 i 17.00. Wszystkie turniej mają po 12 rozdań (4x3) czas 7 min/rozd. w systemie szwajcarskim ( barometr ) na dochodzenie. Wymagana jest PEŁNA znajomość zasad ALERTOWANIA. Zgłoszony brak ALERTU to zmiana wyniku na korzyść Opozycji lub skasowanie wyniku rozdania.

W Turniejach Par można grać dowolnym systemem ze strefy systemów "zielonych" ( bez systemów typu "Silny Pas" i innych sztucznych ) opisanych na podstronie SYSTEMY. 

Klasyfikacja Długofalowa od 1 czerwca 2024 wykazuje wszystkie turnieje razem, rozegrane w miesiącu. Gracze sklasyfikowani są na podstawie uzyskanych  miejsc w turniejach. Punktacja Długofalowa obejmuje 15 czołowych par w turnieju: 1 m-ce 30 PDF. i dalej obniżka za kolejne miejsca o 2 PDF. Każdemu graczowi zalicza sie do Klasyfikacji Długofalowej 10 jego turniejów z najlepszymi wynikami.

Wyniki BBO publikowane są natychmiast po zakończeniu każdego turnieju. Po kliknięciu na godzinę i datę wybranego turnieju a dalej na wynik gracza, dostępne są animowane diagramy rozdań z przebiegiem krok po kroku licytacji i rozgrywki. Pokazane są również historie ( MOVIE ) i kontrolki ( TRAVELLER ) oraz przebieg gry z  ilością lew w każdej fazie.

Ranking Mistrzowski wykazuje Punktację długofalową roczną i lat poprzednich na podstawie najlepszych 20-tu graczy poszczególnych miesięcy z Klasyfikacji ogólnej vPK miesiąca i zajętych miejsc na Podium.

Zastosowanie mają przepisy Polityki Systemowej PZBS. Wymagane jest zachowanie zgodne z podanymi przez PZBS normami oraz stosowanie się do podanych przez BBO zasad podczas gry. Obowiązuje znajomość regulaminu oraz wyciągu z regulaminu PZBS.

Zgłoszenia do klubu, odnowienia wpisu oraz inną korespondencję, proszę przesyłać przez podany kontakt. Sprawy pilne telefonicznie lub pocztą e-mail.


  ... " bo czas jak rzeka, jak rzeka płynie " ... więc nie marnujmy go na spacery po lasach i łąkach, na wycieczki i eskapady rowerowe, na miłosne schadzki w parkach, na jakieś nikomu niepotrzebne zakupy, na przesiadywanie w barach i restauracjach, na latanie do kina na idiotyczne filmy, na bezmyślne gapienie się w telewizor a włączajmy komputer, logujmy się do BBO i hejże do dzieła...