Zasady naliczania vPK

Punktacja długofalowa

Zasady naliczania Wirtualnych Punktów Klubowych (vPK)

W turniejach będą naliczane wirtualne punkty klubowe (vPK) na zasadach analogicznych jak PKLe w PZBS. Liczba vPK za pierwsze miejsce zależy od liczby startujących graczy i ich średniego WK. Liczba vPK za poszczególne miejsca będzie spadać w trzech grupach:

  • pierwsze 2% graczy kończy się otrzymaniem 90% vPK (w porównaniu z pierwszym miejscem),
  • kolejne 18% graczy kończy się otrzymaniem 20% vPK (w porównaniu z pierwszym miejscem),
  • gracz w połowie stawki otrzymuje 1vPK. Wewnątrz tych grup vPK maleją proporcjonalnie.

vPK otrzymuje połowa graczy uczestniczących w turnieju.

Liczone są punktacje miesięczne wszystkich turniejów, turniejów par (prowadzona indywidualnie) i turniejów indywidualnych.