WJ-2000 MOD z Wilkoszem i Multi

 

 OTWARCIE 1§

1§

=12-14PC; układ zrównoważony lub 4414 („małe BEZ ATU”);

=15-17PC; układ niezrównoważony; 5§+

=18+PC; układ dowolny; („silny trefl”)

                1¨

                =0-6PC potem raczej pas; >5PC naturalnie;

                =7-11PC bez starszej czwórki; potem 2§/2¨ z 5; 3§/¨ z 6 (9-11PC); 2ª 5-4 w młodszych;

                =17PC bez starszej czwórki; potem 2BA (18-19PC); 3BA (17-18PC)

                               1©/1ª = 12-14PC 4+©/ª;

                               1BA = 17-21PC zrównoważone (potem jak po 1BA)

                               2§ = 15-17PC; 5§+, bez starszej czwórki; 18PC+ ze starszą czwórką;

                               2¨ = sztuczny forsing do dogranej; potem naturalnie oprócz 2©;

                               2©/2ª = 18PC+; 5©/ª+ (inwit do dogranej)

                               2BA = 22-24PC; zrównoważone

                                               3§ = 4§+;

                                                               3¨ = 4¨+;

                                                                              3©/ª = 4 fit ¨;

                                                                              3BA = brak fitu ¨;

                                                               3©/ª = 4 fit §;

                                                               3BA = bez 4 § i bez chęci;

                               3§/3¨ = 18+PC; 6§/5¨+;

1©/1ª = 7PC+; 4©/ª+

                1ª = 12-14PC; 4ª; forsuje; może również być słaba 5ª; 18PC+; potem powtarza piki;

                1BA = 12-14PC; zrównoważone bez starszej 4;

                2§ = 15PC+; 5§+; forsuje na 1 okrążenie; nieforsująca odp. na 2§ to: 2BA i 3§

                2¨ = (odwrotka); forsuje do dogranej; 18PC+; 3+ fit; odpowiada się: 4©/ªdo10; 4od10; 5do10

                2©/2ª = (podniesienie koloru partnera); fit 4; 12-14 PC

                2©/2ª = drugi starszy kolor; 18PC+; 5©/ª+

                2BA = 18PC+; zrównoważone; bez starszych czwórek;

                3§/3¨ = 18PC+; 6§/¨+

                3©/ª = (podniesienie koloru partnera) 15-17PC; fit 4 i 5§;

                3BA = próba wzięcia 9 lew w oparciu o treflowy;

                1BA = 8-10(11)PC; zrównoważone bez starszej czwórki; dopuszczalne młodsze piątki;

                                PAS = 12-14PC

                               2§ = 15PC+; 5§+; forsuje na 1 okrążenie; potem zgłasza się zatrzymania do BA;

                               2¨ = 18PC+; 4¨+; forsuje do dogranej;

                               2©/2ª = 18PC+; 5©/ª+; forsuje do dogranej;

                               2BA = inwit do 3BA; szczególnie zachęcający układ ręki

                               3§/3¨ = 18PC+; 6§/¨+; forsuje do dogranej;

                               3©/3ª = 18PC+; uzgodnienie licytowanego koloru; wymaga zgłoszenia cue bidu (Asa lub Kr);

                2§/2¨ = 5§/¨+; 12PC+; forsing do dogranej; może być starsza 4;

                2©/2ª = 6©/ª+; 16PC+; inwit szlemowy;

                2BA = 11-12(13)PC; zrównoważony; bez starszych czwórek;

                3§/3¨ = 9-11PC; 6§/¨+; dobry kolor z dwoma starszymi honorami;

                                3¨/©/ª = sprawdzanie zatrzymań do 3BA lub 18PC+;

                3©/3ª = 7©/ª+ z dwoma starszymi honorami; nic z boku;

                3BA = 13-15PC; zrównoważone bez starszej czwórki;

               

OTWARCIE 1¨

1¨

= 12-17PC; 5¨+ lub 4441 z 4¨

= 12-14PC; 4¨ i 5§; potem zgłasza się trefle na wysokości 2 i 3;

                1©/1ª = 7PC+; 4©/ª+;

                               1BA = 12-14; brak 4 fit; brak młodszej 5;

                               2¨ = 12-14PC; 6¨+;

                               2©/2ª = ( podniesienie) 12-14PC; fit 4;

                               2©/2ª = 15-17PC; 4©/ª+; potem nieforsujące tylko 3¨ i powtórzenie swojego koloru;

2BA = 15-17PC; 6¨+

                               3§ = 15-17PC; 5-5 na młodszych;

                               3BA = Gambling; pełny kolor + 1 stoper

1BA = 8-10PC; zrównoważone; bez starszej czwórki

2§ = 12PC+; 5§+ lub 9-11PC; 6§;

                2¨ = 12-14PC; 5¨+

                2BA = układ trójkolorowy (4441=kolor partnera); 12-17PC; potem tylko 3§ nie forsuje;

                3§ = fit 4; nadwyżka ok. 14PC;

2¨ = 10PC+; fit 4; forsuje na 1 okrążenie;

                2©/2ª = naturalna; potem odpowiadający seminaturalna; mogą być zatrzymania;

3¨ = 12-14PC; nie nadaje się do BA;

2©/2ª/3§ = konwencja „odpowiedź z przeskokiem”

2BA = 11-12PC; bez starszych czwórek;

3¨/4¨ = 5-9PC; fit 4; blokujące;

3BA = 13-15PC; bez starszych czwórek;

 

OTWARCIE 1©

1© = 12-17PC; 5©+

                1ª = 7PC+; 4ª+; jak więcej punktów może być fit;

                1BA = 7-11PC; bez fitu; bez 4ª;

                2§ = 12PC+; 4§+;

                               2© = 12-14PC; 5©;

3§ = pewna nadwyżka; ok.14PC; 4§+;

                2© = 6-10PC; fit 3;

3© = inwit punktowy;

                2BA = 10PC+; fit 3; inwit; potem tylko 3© nie jest forsujące;

                               3§/¨/ª = czwórka

                3© = blok;

                3BA = SZTUCZNE; niewygodny splinter; krótkość karo; fit 4;

                4¨ = 9-13PC; fit; bilansowe podniesienie do dogranej;

                4© = 0-8PC; 4 fit; blok taktyczny;

 

OTWARCIE 1ª

1ª = 12-17PC; 5ª+;

2§ = 4§+; 12PC+; 6§; 9-11PC; może być na trzech §  w celu sprawdzenia możliwości gry w kiery, ale z fitem ª (3-4-3-3);

                2© = 8PC+ i 6© lub 10PC+ i 5©;

                               3© = dół otwarcia; fit;

                               4© = trochę lepsze otwarcie niż w wariancie 3©;

                3BA = niewygodny Splinter; ktrótkość kier; fit 4;

4© = 9-13PC; bilansowe podniesienie do dogranej;

                4ª = 0-8PC; blok taktyczny;

 

 

OTWARCIE 1BA

1BA = 15-17PC; układ zrównoważony; dopuszczalna młodsza piątka i słabiutka starsza;

                2§ = 0+ ze starszą czwórką (czwórkami); (potem się pasuje)

                      = 8+ ze starszą czwórką na zrównoważonym;

                      = forsing do dogranej

                               2¨ = brak starszych;

                                               2© = słaba karta na 4©;

                                               2ª = Stayman rozkładowy;            

                                               2BA, 3BA = naturalnie;

                                               3§/¨ = 7-9PC; naturalne ze starszą czwórką; inwit do 3BA;

                                               3©/3ª = konwencja 5431;

                               2© = czwórka kier;

                                               2BA, 3BA = naturalne z drugą starszą czwórką; drugi jak ma ª znosi w 4ª;

                2¨/© = „małe teksasy”; bezpośrednio pięc kart w wyższym kolorze; siła dowolna;

                               2BA = dobra karta; fit; ale gra lepsza w BA;

                               3©/3ª = nadwyżki;

                2ª = inwit do 3 BA;

                      = teksas na trefle;       

                               2BA = słaby wariant otwarcia

                                               PAS = gdy inwitował

                                               3§ = słaba ręka na §;

                                               3¨/©/ª = krótkość i trefle §;

                                               3BA = silna ręka na §;

                               3§ = 17PC – silny wariant

                                               3 BA = gdy był to inwit

                2BA = teksas na ¨; 6¨+;

                               3§ = dobry fit karowy; dobre otwarcie, inwit do 3BA;

                3§,3¨,3©,3ª = krótkość, konwencja 5431

                4§ = pytanie o Asy; Gerber;

                4¨/4© = 6©/ª+; transfer na starszy;

OTWARCIE 2§

2§ = Precision; 11-14PC; 5§ i 4©/ª

      = 11-14PC; 6§;

                2¨ = 9PC+; pytanie o układ; inwit do dogranej;    

                               2©/ª= 4©/ª

                               2BA = 6§; ręka dobra do BA;

                               3§ = 6§; ręka niedobra do BA;

                               3¨ = 6§ i 4¨;

                               3©/ª = 6§ i krótkość licytowana;

                               3BA = pełne §;

                2©/ª = 9PC+; 5©/ª+;

                2BA = 12-13PC; zrównoważone; inwit do 3BA;

                3/4§ = signoff;

                3¨/©/ª = 9PC+; 6¨/©/ª+; forsuje do dogranej;

                3BA = 14-15PC; zrównoważone;

OTWARCIE 2¨

2¨ = (Wilkosz); 6-10PC; 5-5 z co najmniej jedną piątką starszą;

                2©/2ª = 3©/ª+; brak szans na dograną;

                2BA – 13PC+; pytanie o kolory; forsuje do dogranej;

                               3§ = § i ©/ª; potem 3¨ to pytanie o starszą;

                               3¨ = ¨ i ©;

                               3© = © i ª;

                               3ª = ª i ¨;

                                               4 w pokazany młodszy wzywa do cue bidu; starszy zamyka;

 

 

3§ = 6§+; sign-off;

3¨ = fity w starszych; inwit do dogranej z fitami w obu starszych;

3© = blokująca z fitami w obu starszych;

4§ = partnerze pokaż swój starszy teksasem, bo ja mam fity dla Ciebie;

4¨ = partnerze pokaż swój starszy naturalnie, bo ja mam fity dla Ciebie;


Po otwarciu 2http://www.bridge.com.pl/k.gif ( Multi )

Odpowiedzi 2http://www.bridge.com.pl/c.gif/http://www.bridge.com.pl/p.gif – pasuj z licytowanym kolorem, znoś bez niego

Odpowiedź 2BA – pytanie o kolor i siłę otwarcia

Po pytaniu 2BA otwierający licytuje:

- 3http://www.bridge.com.pl/t.gif – góra otwarcia, kolor nieznany – dalsze pytanie to 3http://www.bridge.com.pl/k.gif, po nim otwierający pokazuje posiadany kolor „odwrotnie”, 3http://www.bridge.com.pl/k.gif – minimum otwarcia z kierami, 3http://www.bridge.com.pl/c.gif – minimum otwarcia z pikami.

Odpowiedź 3http://www.bridge.com.pl/k.gif – inwitujące do końcówki z fitami w obu starszych

Odpowiedź 3http://www.bridge.com.pl/c.gif – blokujące z fitami w obu starszych

Odpowiedź 4http://www.bridge.com.pl/t.gif – „pokaż swój kolor teksasem”

Odpowiedź 4http://www.bridge.com.pl/k.gif – pokaż swój kolor

Po interwencji – po kontrze – bez zmian, po wejściu kolorem – kontra karna, licytacja w kolor starszy – „pasuj lub popraw”.

 

OTWARCIE 2©

2© = 6-10PC; 6©+; (słabe dwa)

                2ª = 13PC+; pytanie o krótkość; inwit do końcówki;

                               2BA = krótkość pik;

                2BA =13PC+; 5ª+; forsujące do odpowiedzi;

                3§/3¨ = 13PC+; 5§/¨+; forsuje do odpowiedzi;

                3© = blokujące przeciwnika;

OTWARCIE 2ª

2ª = 6-10PC; (słabe dwa)

                2BA =13PC+; forsuje do dogranej; pytanie o krótkość;

                3§/¨ = 13PC+; 5§/¨+; forsuje do odpowiedzi;

                3ª = blokujące;

                4ª = sign-off;

OTWARCIE 2BA

2BA = 6-10PC; 5§-5¨;

                3§/¨ = sign-off;

                3© = pytanie o układ;

                               3ª = dubel ª;

                               3BA = dubel ©;

                               4§/¨ = 6§/¨;

4© = trzy ©;

                               4ª = trzy ª;

                3BA = sign-off;

                4§/¨ = blok;

OTWARCIA NA WYSOKOŚĆI 3x

3§/¨/©/ª = 4-3-2-2; korzystne-przed partią-obie po-my po;

                3¨/©/ª/BA = naturalne;

                4§/¨/©/ª = cue bidy;

3BA = pełny siedmiokart bez dojścia (AKDxxxx);

                4§/5§ = do koloru;

                4¨ = pytanie o krótkość;

                               4BA = krótkość w młodszym;

                               5§/¨ = brak krótkości;

                4©/4ª = 13PC+; naturalne; 6©/ª+;

OTWARCIA NA WYSOKOŚCI 4x

4§/¨ = ok. 9 lew na pełnym starszym §=©; ¨=ª;

                4BA = pytanie o boczne asy;

4©/ª = blok; zasada 4-3-2-2;

 

 

Licytacja w obronie

I. Licytacja została otworzona przez przeciwników kolorem.

1)       wejście kolorem na wysokości 1; 5+kart; 8-16PC; aby wskazać kolor do obrony lub wist;

2)       wejście kolorem na wysokości 2; 5+kart; 11-16PC; nowy kolor forsuje;

3)       wejście 1BA i 2BA; 16-18PC z trzymaniem w kolorze przeciwnika; brak Staymana rozkładowego;

4)       wejścia z przeskokiem; blokujące;

5)       interwencja kontrą:

= wywoławcza; 12-16PC; uzupełnienie w nie licytowanych; potem licytuje co wychodzi;

        = kolor przeciwnika; 10PC+; poszukiwanie końcówki w nie licytowanych;

= objaśniająca; 17PC: dowolny układ;

6)       licytacja kolorem przeciwnika bez przeskoku; cue bid Michelsa; 5-5 w najmłodszych;

7)       licytacja kolorem przeciwnika z przeskokiem;

=pytanie o zatrzymanie na pełnym młodszym;

=forising do dogranej na dobrym kolorze własnym;

II. Licytacja została otworzona 1BA

1)       kontra = 9PC+; 5§/¨ i 4©/ª;

2)       2§ = karta jednokolorowa na szóstce; potem 2¨ to pytanie o szóstkę;

3)       2¨ = dwukolorowy; co najmniej 4-4 w starszych;

4)       2© = 5©+ i 4§/¨

5)       2ª = 5ª i 4§/¨

 

Licytacja po interwencji

I. Nasza strona otworzyła licytację. Przeciwnicy interweniują kontrą.

1)       po kontrze na 1§ pas przyrzeka 3 trefle, a 1¨ = negat bez 3 trefli;

2)       po kontrze odpowiedzi na wysokości 1 forsujące;

3)       po kontrze nasz przeskok nowym kolorem to: kolor + fit;

4)       po kontrze na 1BA licytuejemy naturalnie;

5)       rekontra = 10PC; może być fit;

6)       podniesienie koloru partnera = fit; 4-7PC;

7)       podniesienie z przeskokiem = blok; 4 atuty;

8)       1BA = 7-10PC z fitem; 2BA = 9-11PC; 4 fit;

 

II. Nasza strona otworzyła licytację. Przeciwnicy interweniują kolorem.

1)       nowy kolor na wysokości 1 i 3 forsuje. Na wysokości 2 nie forsuje;

2)       skaczące poparcie w kolor partnera jest blokujące;

3)       2BA jest Lebensholem; tzn. niższe lub inwit z fitem;

4)       kolor przeciwnika = forsing do dogranej z fitem lub pytanie o zatrzymanie;

5)       re-open = kontra obiecuje nadwyżki;

6)       KONWENCJE: kontra negatywna, Lebenshol, trapping pas, wywiad bezatutowy; Splinter;

 

III. Otworzyliśmy 1BA. Przeciwnik wchodzi kolorem.

1)       kontra karna;

2)       stosujemy Lebenshola;

IV. Otworzyliśmy 2§.

1)       gdy kontra od przeciwnika nowy kolor nieforsujący; podniesienie trefli to blok;

2)       po wejściu przeciwnika kontry negatywne (brak fitu);

V. Otworzyliśmy 2¨.

1)       po kontrze akceptacja kar jeżeli otwierający ma ¨;

2)       pozostałe odzywki naturalnie;

3)       po wejściu kolorem, kolor jest do koloru partnera; „jak masz to pasuj”;

VI. Inne otwarcia i wejście przeciwnika (powyżej 2¨):

1)       kontra jest karna gdy wejście kolorem;

2)       pas po kontrze to brak krótkości w kolorze partnera;

3)       rekontra: silny układ

4)       poparcie ze skokiem = blok

VII. Wejście przeciwnika na 4 ręku.

1)       kontra wznawiająca: forsuje;

2)       kolor przeciwnika to nadwyżki: forsuje;

3)       inne: nieforsujące;

 

KONWENCJE

1.Konwencje strefy szlemowej

 

4BA – Blackwood na pięć wartości

-pytamy o asy i króla w kolorze atutowym (uzgodniony lub ostatnio licytowany jeżeli brak uzgodnionego)

-nie jest Blackoodem, gdy podnosi się odzywkę BA

-odpowiadamy 0 lub 3; 1 lub 4; 2 lub 5; 2 wartości i 1 król, itd.

                Hoyt – pytanie o króle      

-poprzez zgłoszenie następnego koloru w kolejności z pominięciem atu;

                5BA – Atutowa – pytanie o liczbę starszych honorów w kolorze atu;

-zadaje się po pytaniu o 5 wartości;

-odpowiedzi: 6§=0; 6¨=1; 6©=dwie figury; 7 w kolor uzgodniony = 3;

                Inwit atutowy

-przeskok starszym kolorem;

-prosi partnera o podniesienie z dobrymi atutami (2 z 3 starszych figur) a pasowania ze słabymi;

Cue bidy

-wskazanie zatrzymania 1 lub 2 klasy (A, K, renons, singiel);

-odzywka na poziomie 4 lub wyżej (3ª jeśli uzgodniono ©);

                Splinter

-=11-17PC (od 11 gdy otwarcie BA- ok. 17 gdy sami otworzyliśmy kolorem)

-licytacja z nienaturalnym przeskokiem na wysokości 3, 4 lub czasami 5;

-odzywka z przeskokiem nowym kolorem, jeśli nie przekracza kolor zalicytowanego w 1 okrązeniu;

-trzeba mieć fit 4 kartowy;

                Sześć w kolor splintera

-pytanie o renons; odpowiedzi: 7 w kolor uzgodniony = mam renons; 6 = mam singla

                Autosplinter

-sam uzgadnia sobie kolor pokazując przy tym krótkość;

-rozróżnia się tak samo jak przy Splinterze;

                Niewygodny Splinter

1© - 3BA – oznacza krótkość ¨ - (4¨ jest wtedy zbilansowanym podniesieniem do 4©; 4© jest blokujące);

1ª - 3BA – oznacza krótkość © - (4© jest wtedy zbilansowanym podniesieniem do 4ª; 4ª jest blokujące);

                Cue bid krótkościowy

-po otwarciu starszym kolorem na wysokości 1;

-po silnym uzgodnieniu koloru starszego przez odpowiadajacego;

-np. 1ª-2§-2ª-3ª-4¨ - cue bid krótkościowy;

-jeśli nie posiadamy krótkości to licytujemy 3BA i zaczynamy wymianę informacji;

-ze słabą kartą licytujemy 4ª

                Cue bid honorowy w kolor partnera

-pokazujemy honor w kolorze partnera poprzez cue bid;

-nie oznacza on krótkości tylko honor

                Gdy przeciwnik kontruje cue bid   

-rekontra oznacza asa

-zalicytowanie innego cue-bidu: i tak się nie boimy, bo mamy damę lub singla

-pas: pytanie o wartości do podgrania;

 

2. Konwencje licytacji jednostronnej

Odpowiedź nowym kolorem z przeskokiem

-ok. 16PC; 6 kart w kolorze (2 z 3 starszych honorów); zakusy szlemikowe;

                Konwencja Magister

-sztuczne pytanie odpowiadającego 2§ po zgłoszeniu koloru starszego;

-UWAGA: 1¨-1©-1ª-2§ - nie jest Magistrem, ważne jest sprawdzenie trzymania w czwartym kolorze;

-może być 5§ u odpowiadającego i min. otwarcia; wtedy powtarza 3§;

-ODPOWIEDZI: 2¨-min. bez fitu; 2© - min. z fitem; drugi starszy (ª) – max z fitem; 2BA – max bez fitu;

ROZSZERZENIE KONWENCJI PO 1§:

1§-1©-1ª-2§, bo otwierający może jeszcze posiadać silnego trefla;

(Odpowiedzi) 2¨/©/ª/BA – tak samo jak w każdej innej sekwencji;

3§- (5§-ª) – 15PC+; 3¨-(5¨-4ª) – 18PC+; 3©-(5ª-3©)-18PC+; 3ª-5ª bez ©; 3BA - 4ª bez ©;

                Drury

-sztuczna odpowiedź 2§ gracza będącego po pasie;

-stosujemy gdy mamy fit w starszym; normalnie byłby to inwit;

-używamy także wtedy gdy przeciwnik zaczął licytację, a nasz partner wszedł kolorem starszym;

-sprawdzamy czy nie był podlimitowy;

                -2¨ - ręka nie nadająca się do otwarcia na 1, 2 ręce; (poniżej 11PC)

                -2 w swój kolor (dół normalnego otwarcia 11-13PC);

                -4 w swój kolor – licytacja praktyczna;

                Czwarty kolor    

-forsująca licytacja w jedyny nielicytowany kolor na najniższej wysokości;

-oznacza brak zatrzymania (inaczej zalicytowalibyśmy forsujące 2BA);

-forsuje do dogranej, gdy przekroczy szczebel 2 (kolor otwarcia);

-ODPOWIEDZI: 5-5 powtarza drugi kolor; 5-4: 2BA (dół otwarcia z pół zatrzymaniem); powtórzenie koloru otwarcia (dół bez pół zatrzymania); trzy w kolor czwartego (góra bez zatrzymania); 3BA – góra z zatrzymaniem;

                Trzeci kolor

-forsujące: naturalne na 4 lub seminaturalne oznacza zatrzymanie i obawę o nielicytowany kolor;

-otwierający podnosi gdy ma 4 karty; odpowiadający znosi na 3BA jak była semi-naturalna i brak zatrzymania;

En Passant

-wskazanie koloru w którym posiada się zatrzymanie;

-1ª-2ª-2BA-3§;

-po ustaleniu koloru lub z silnym treflem na karach; 1§-1BA-2¨-2ª;

-na wysokości 3ª to już cue bidy;

                Forsujące 2BA

-forsująca odzywka wskazująca zatrzymania;

-druga odzywka odpowiadającego; -nie jest forsujące, gdy jest podniesieniem 1BA;

-po wskazaniu 6 kart, ponowne zalicytowanie swojego koloru to krótkość w kolorze partnera;

-jeżeli licytujący zalicytował 2 kolory to przy: 5-5 powtarza drugą 5, przy 6-4 powtarza 1 kolor, 5-4-3-1 wskazuje trójkę; 5-4-2-2 licytuje BA;

                2BA po uzgodnieniu koloru starszego

-podobnie jak po forsującym 2BA;

-lepsze od inwitu, bo wyciąga informacje;

                Konwencja 5-4-3-1

-odpowiedź 3§,¨,©,ª oznaczająca krótkość w licytowanym kolorze;

- 3§ krótkość i starsza 4; 3¨- krótkość, 5 trefli i starsza 4; 3©/ª - krótkość 5-4 w młodszych (bo mając starszą czwórkę i singla starszego na początku dajemy 2§ (Staymana): 1BA-2§-2¨-3© to 4ª i krótkość ©;

-DALSZA LICYTACJA: np. 1BA-3©-?  ?=3ª=propozycja gry na 7 atutach; 3BA=chęć do BA; 4§/¨=uzgodnienie §/¨; 4©=fity czterokartowe w obu młodszych;

  

Konwencje licytacji dwustronnej

                Kontra negatywna

-stosujemy po otwarciu na wysokości 1 naszego partnera i wejściu przeciwnika do wysokości 3ª;

-kontra wyklucza posiadanie fitu w kolorze partnera;

-sprzedanie możliwości gry w 2 pozostałe kolory; np. 1§-1¨-ktr.=dwie starsze czwórki; 1©-1ª-ktr.=młodsze;

1¨-1ª-ktr.=4©; 1¨-1©-ktr.=brak czwórki pik i zatrzymania kier;

-jeżeli chcemy pokazać starszą czwórkę;

-zgłoszenie słabej piątki po kontrze; (11PC+)

                Kontra do długości

-stosuje się po otwarciach partnera 2§/2¨ i wejściu przeciwnika;

-nie można mieć krótkości w kolorze przeciwnika;

-nie stosuje się jej na wysokości 3;

                Kontra fit

-stosujemy po naszym otwarciu-odpowiedzi partnera i wejściu przeciwnika do wysokości 2;

-jest to karta świadcząca o nadwyżkach; 14PC+; 1¨-pas-1©-1ª-kontra; trzykartowy fit;

                Trapping pas

-gdy chcemy kogoś naprawdę skontrować musimy pasować;

-do 16PC; z większą siła wchodzimy BA;

-partner wznowi licytację tylko z 9 pkt.;

-stosujemy po otwarciu przeciwnika np. 1©-pas-pas-ktr-rktr-pas=oznacza chęć grania kontraktu;

1©-pas-pas-ktr-1ª-?; ?=pas=słabość; 2©=13-16PC bez pików; 2ª=trapping pas, ale boję się kontrować ª;

1©-pas-pas-1ª-pas-?; 2©=trapping pas; 2BA,3BA=grajmy, bo kiery trzymam;

-po naszym otwarciu i wejściu przeciwnika; do wysokości 2 w kolor otwarcia; 1ª-2©-pas; (nie mam fitu i długi kolor partnera);

                Wywiad bezatutuowy

-odzywka w kolor licytowany przez przeciwnika w celu sprawdzenia, czy partner posiada zatrzymanie;

-jeżeli posiada licytuje BA;

-jeżeli przeciwnik skontruje to rekontra to As, BA inne zatrzymanie, pas to min. 2 karty w kolorze przeciwnika;

                Cue bid Michelsa

-licytacja koloru przeciwnika na najniższej możliwej wysokości;

-uzupełnia to wtedy 2BA, która oznacza dwa nielicytowane najmłodsze kolory;

-co najmniej od 9PC+ w korzystnych i ok. 13PC+ w niekorzystnych;

-DALSZA LICYTACJA: do koloru to słaba licytacja, 2BA pytanie o młodszy kolor;

                Lebensohl

-zalicytowanie 2BA, po tym jak przeciwnik otworzył i nasz skontrował lub wszedł po otwarciu partnera 2©/2ª;

-cel to sprzedanie karty na jednym kolorze za słabej do licytacji na wysokości 3;

-uzgodnienie starszych czwórek w drugim kolorze;

-2ª-ktr-pas-?; 3§/¨/© - najdłuższy kolor; 8-11PC; 3ª-pytanie o zatrzymanie ª; 2BA=karta słaba 0-7PC lub forsing do dogranej z 4©; partner licytuje potem 3§;

-po 3§; pas=negat na §; 3¨/©=negat na ¨/©; 3ª=4© bez trzymania ª; 3BA=4© z trzymaniem ª;

-po wejściu przeciwnika 3§/3¨ to 7-9PC; 3(kol. przeciwnika)=pytanie o zatrzymanie; 2BA=sign off lub forsing;

                Lebenshol uogólniony

-po otwarciu 1©/ª i przeciwnik wchodzi dowolnie (1ª/2§/2¨) to 2BA słabe lub inwit w kolorze partnera;

-poparcie bowiem skaczące partnera jest blokujące;

                Stayman rozkładowy – (konwencja licytacji jednostronnej)

-pytanie o układ ręki partnera (2ª po 2¨) lub (3§ po 2©/ª) otwierającego 1BA po użyciu Staymana (2§);

-zakłada się układy: 4-3-3-3; 4-4-3-2; 5-3-3-2;

-1BA-2§-2¨-2ª-?; 2BA=brak młodszej piątki; 3§=5§ (potem 3¨=pytanie o dubla; odp:3BA to dubel ¨); 3¨=5¨ i 2§; 3©/ª=5¨ i licytowany dubel;

-po 2BA (br. mł. pią.) następuje pytanie 3§; 3¨=3-3-4-3 z czwórką ¨; 3©=2-3-4-4 (trójka kier, młodsze czwórki); 3ª=3-2-4-4;

-1BA-2§-2©-3§-?; 3¨=4kara (potem 3© to pytanie o trójkę); 3©=brak bocznej czwórki; 3ª=4piki; 3BA=4§;

-1BA-2§-2ª-3§-?; 3¨=4kara (potem 3© to pytanie o trójkę); 3©=4ª-4§-3©; 3ª=4-3-3-3; 3BA=4§-3¨;

Po wypytaniu o układ pytający może zalicytować 4¨ (wywołanie końcowe);

-robi tak bo: 4§ oznacza pytanie o 5 wartości na treflach; inne odzywki to pytanie o 5 wartości na tym kolorze;

-partner licytuje wtedy 4©, a pytający ogłasza ostateczny kontrakt;

 

 

WIST

Wist odmienny

AKx(żąda ilościówki), AK, KDx, KD(w sytuacjach, gdy nie może to zmylić partnera), KDW, DW, DWx, W10x, W10, KW10(x,x), K109x, D109x, 10x, xx, xxx, 109x(x,x), xxxx(x,x), Hxx, Hxxx, Hxxxx(x,x);

                Zrzutki odwrotne

 -do koloru partnera dokładamy markę;

-do koloru rozygrywającego ilościówkę;

-do koloru atutowego LAVINTHAL; (wyższa-młodsza= wartości w starszych)

-przy BA potwierdzenie wistu; -mała potwierdza;

-zrzutki nie do koloru przy grze atutowej: marka bezpośrednia (np. mała § - dobre trefle);

-zrzutki przy grze w BA: zrzutka krakowska;